Posted on

Revizija je lahko notranja ali zunanja in je zelo koristna za preverbo dokumentov ter vsega poslovanja podjetja. Revizor opozori na morebitne pomanjkljivosti in napake, še preden le-te povzročijo škodo ali stroške in imamo čas to seveda prej popraviti, zato je revizija zelo dobrodošla, v nekaterih primerih pa celo nujna in predpisana, zato se mora deno izvajati.

revizija

Na kaj pomislite ob revizorju? Največkrat na nekega policaja, ki bo našel napake in jih kaznoval, vendar ni tako. Dejanska naloga revizorja je, da pregleda pravilnost poslovanja celotnega podjetja ter vse dokumente, ali so v skladu z vsemi možnimi predpisi, ki jih ni prav malo. Revizija tako prepreči dve zadevi. Eno je, da bi bile napake v poslovanju, kar je za podjetje zelo pomembno, saj lahko zaradi napak pri številkah podjetje zaide v resne likvidnostne težave ali pa zaradi napak v pogodbah in drugih dokumentih. Druga naloga revizije pa je, da že vnaprej prepreči morebitne kazni, ki bi jih podjetje moralo plačati ob inšpekcijskem pregledu, zato je zelo dobrodošlo, da se nepravilnosti odpravijo preden do tega sploh pride.

Revizija je lahko notranja, notranji revizorji do zaposleni v podjetju, ki nimajo vpliva na poslovanje vendar so strokovnjaki na določenih področjih in lahko napake tudi odkrijejo. Zunanja revizija pa pomeni, da se najame neodvisne strokovnjake neke druge organizacije, ki je strokovno usposobljena in verificirana za tovrstno revizorsko delo. Običajno je to najboljša možna rešitev zato, ker je v interesu zunanjega revizorja, da svoje delo opravi strokovno in neodvisno, najde napake in nanje opozori ter predlagal rešitve in nenazadnje zato jamči tudi s svojim podpisom, da je vse v redu ter odgovarja lahko tudi inšpekciji.

Komu gre bolj zaupati v revizorskih poslih je stvar vaše presoje, je pa dejstvo, da so notranji revizorji na nek način lahko vpleten in pristranski, kar je lahko zelo slabo za revizijo in vas tudi veliko stane.