Posted on

Pogosto sta rehabilitacija in fizioterapija nujno potrebni, zato se za potrebe zagotavljanja večje dostopnosti, izvajata kar na domu. Tovrstne usluge izvaja največje in najstarejše slovensko podjetje, o katerem si lahko preberete na povezavi https://therapia-dom.si. Omenjeno podjetje deluje v mnogih mestih po Sloveniji, zato doseže veliko število klientov. V glavnem se ukvarjaj s fizioterapijo na domu in rehabilitacijo, pri slednji pa uspešno rehabilitirajo kar 97% svojih klientov. Glavni razlog za tolikšno uspešnost pa se skriva v metodi, ki so jo pri podjetju razvili kar sami in je dokazano uspešna.

fizioterapija na domu

Fizioterapija in rehabilitacija s pomočjo specifične metode

Metoda, ki je dokazano uspešna za doseganje rezultatov na področju rehabilitacije, se je razvila s pomočjo raziskovanja razvoja dojenčka. Vsak dojenček je ob rojstvu praktično nepokreten, torej ne hodi, naposled pa po določenih razvojnih stopnjah vselej shodi. Večina dojenčkov sledi enakim položajem in gibom, razen v primeru kakšnih bolezni ali drugih težav. Slednje pa pogosto prinašajo manjše ali večje motorične težave. Sledenje določenim korakom je torej ključno, da dojenček shodi, zato tovrstni razvoj posnema tudi rehabilitacijska metoda. Namen metode je torej prenašanje izsledkov iz motorične evolucije, v proces rehabilitacije, kar zagotavlja njeno uspešnost.

Za koga sta fizioterapija na domu in tovrstna rehabilitacija primerni?

Najpogosteje se na tovrstno obravnavno napoti osebe, ki imajo določene nevrološke bolezni, kot so Parkinsonova bolezen, možganska kap, polinevropatija, multipla skleroza in podobne. Prav tako so za fizioterapijo in rehabilitacijo primerne osebe s travmatološkimi stanji, kot so obrabe, degenerativne spremembe, poškodbe, operacije. Tovrstna obravnava je primerna tudi za revmatološke bolnike, po revmatoidnem artritisu ali osteoporozi. Primerna pa je tudi za osebe, ki imajo zdravstvena stanja s srčno žilnega področja, kot so infarkt, amputacija noge, srčno popuščanje in podobno. Omenjena stanja se pogosteje pojavljajo pri starejših osebah, zato je poprečna starost klientov precej visoka.

rehabilitacija

Fizioterapija na domu in njene prednosti

Fizična rehabilitacija ljudi je pogosto otežena ali celo onemogočena osebam, ki imajo težave s hojo ali so nepokretne. Te osebe namreč velikokrat ne hodijo na terapije v ambulanto, ker tega ne zmorejo, zato so zanje prikrajšane. Tukaj pa nastopi fizioterapija na domu, ki tovrstne osebe doseže in jim terapijo omogoči kar v zavetju lastnega doma. Opravljanje fizioterapije kar na domu je torej največja prednost tega pristopa, saj poveča dostopnost terapije in je za mnoge prijetnejši način izvajanja. Prav tako je ta način časovno ugodnejši, saj ni potrebe po odhodu do ambulante. Zagotovo pomembna prednost fizioterapije na domu pa je ta, da se klienti z ustrezno pomočjo naučijo lažje funkcionirati v lastnem okolju, kar lahko poveča samostojnost.

Fizioterapija na domu ali v ambulanti?

Oba načina se izvajata s strani diplomiranih fizioterapevtov in delovnih terapevtov, zaradi česar je terapija praviloma kakovostna. Včasih pa je en izmed načinov nekoliko primernejši. Izvajanje fizioterapije v ambulanti je primerno takrat, ko gre za manualno terapijo, ki zahteva uporabo velikih naprav. V ostalih primerih pa je pogosto boljša izbira izvajanje fizioterapije kar na domu. Pri slednjem namreč ni potrebe po odhodu v ambulanto, kar je lahko za nepokretne osebe celo nemogoč izziv. Izvajanje terapij v domačem okolju pa pomeni tudi to, da se pridobljene veščine nanašajo na konkretno delovanje v tem okolju. S tem se oseba nauči funkcioniranja v lastnem domu, kar ji lahko znatno olajša življenje.