Posted on

Ste se znašli v situaciji, ko je potrebno poznati določene spise in izpise, takrat vam lahko pomaga zanesljiv sodni prevajalec, čigar naloga je, ustrezno prevesti določen tekst ter ga podati na način, da bo stranki popolnoma razumljen. Izkušen sodni prevajalec je v svoji osnovi širok jezikoslovec ter prevajalec, ki je opravil preizkus znanja sodnega tolmača na ministrstvu za pravosodje ter zaprisegel za prevajanje ene ali več jezikov. Vsak sodni prevajalec je pravzaprav izredno široko razgledan osebnost z multidisciplinarnim pogledom na svet, prav tako naj bi s pridobivanjem svojih delovnih izkušenj opravljal različna, dela kjer se je izpopolnil do potankosti. Prisotnost, ki jo sodni prevajalec opravi ob urejanju različnih pravnih razmer, vezanih da različne pravne ali fizične osebe, tako tudi poslovne in pravne listine prevede določen zapis, daje razumljen vsem strankam v procesu.

sodni prevajalec

Visoko kvalificiran posameznik ozirom sodni prevajalec torej prevaja strokovna besedila, listine in dokumente ter tako ustvari nov dokument tako imenovani sodni prevod, katerega je potrebno tudi overiti, saj je le tako lahko del uradne obravnave. Vsak sodni prevajalec mora opraviti sodni izpit ter biti za svoj poklic imenovan s strani pristojnega ministrstva. Opravlja pravzaprav izredno zahtevno delo, ki terja tudi veliko priprav ter vseživljenjskega učenja, saj le tako lahko sledi dogodkom ter svoje delo ustrezno in strokovno opravlja, odgovoren je za svoje delo, prav tako pa je ob določeni napaki lahko krivdno odgovoren in prav tako razrešen s strani dotičnega ministrstva.

Sodni prevod lahko pridobite na sledeči način in sicer je potrebno sodnemu prevajalcu dostaviti originalno listino na podlagi katere lahko sodni prevajalec svoje delo ustrezno opravi, v nekaterih primerih določene stranke že same opravijo prevod, takrat se vseeno priloži izvirnik in vse skupaj overi. Za določen prevod je potrebna različna količina časa, ki je odvisna od obsežnosti ter zahtevnosti dokumenta.