Posted on

Za zdravo prekrvavitev ter za zmanjšanje možnosti žilnih bolezni ali celo možganske kapi, je ultrazvok vratnih žil idealna preiskava, ki hitro in učinkovito odkriva težave z žilami.

ultrazvok vratnih žil

To je preprosta, hitra in zelo učinkovita preiskava, ki pacientu ne predstavlja nobene težave ali povzroča bolečine in neprijetnosti, saj se lahko izvede ambulantno. Pacient lahko ves čas pregleda sroščno sedi ali lži, za tovrstno preiskavo pa tudi ni potrebna nikakršna vnaprejšnja priprava. Ultrazvok vratnih žil se hitro in učinkovito opravi s pomočjo ultrazvočnega aparata. Strokovnjak specialist s posebno ultrazvočno sondo v živo pregleda stanje vratnih žil in na licu mesta lhko ugotovi, kakšno je stanje ožilja pacienta ter oceni, kakšnemu tveganju je pacient zaradi svojih žil izpostavljen. Ćilne bolezni so bolezni sodobnega časa in so posledica nezdravega načina sodobnega življenja, največjo težavo pri poapnenju žil predstavlja predvsem nepravilna in nezdrava prehrana ter pomanjkanje gibanja. Ultrazvok vratnih žil sicer ne odpravlja težav, lahko pa z njegovo pomočjo pravočasno odkrijemo težave, ki bi lahko nastal zaradi zamašenih žil in lahko pravočasno začnemo bodisi z zdravljenjem ali pa le s spremebno prehrane in načina življenja. Žilne bolezni so tako zelo nevarne ravno zaradi tega, ker njihovih sprememb ne čutimo in ne vidimo in zato na to nismo pozorni in ponavadi ne ukrepamo dvolj hitro, da bi preprečili morebitne težave, ki lahko zaradi tega nastanejo. Ultrazvok vratnih žil pa nam z veliko gotovostjo in natančnostjo pove, v kkšnem stanju je naše ožilje in ali je potrebno kakšno zdravljenje, ali je priporočljiva sprememba načina našega življenja in kaj bi bilo potrebno storiti. Zaradi svoje ućinkovitosti, ki omogoča, da specialist na licu mesta ugotovi, kakšno je stanje našega ožilja, je njegova uporaba zelo priporočljiva. Ultrazvok vratnih žil je preprosta in hitra preiskava, ki ni boleča ali neprijetna, nam pa lahko bistveno podaljša življenje in z njeno pomočjo se lahko izgnemo štavilnim zdravstvenim težavam.