Posted on

Najboljša organska gnojila sta kompost in gnoj. Osnovno orodje na vrtu je zemlja in organska gnojila. Če imamo rodovitno in živo prst, potem bodo naše rastline za svoje zdravje poskrbele same. Vendar mora biti zemlja živa, polna mikroorganizmov, da je res rodovitna in se v njej korenine rastlin lahko razrastejo in načrpajo dovolj hranil. Kako poskrbimo za strukturno, odcedno in živo zemljo na našem vrtu? Na kakovost in rodovitnost najbolj vplivati organsko gnojenje in kolobar. Mineralna, umetna, lahko topna gnojila res priskrbijo potrebna hranila za naše rastline, vendar dolgoročno ničesar ne prispevajo k ohranitvi kakovostne strukture zemlje. Mineralna gnojila uporabimo le, če analiza zemlje pokaže pomankanje katerega izmed hranil.

Na vrtu torej uporabljamo organska gnojila. Organske snovi v tleh je le tri do pet odstotkov, a brez nje so v zemlji velike težave. Hranila se izpirajo, hitro nastopi suša, saj se vodne molekule nimajo kje zadržati, zemlja se zbija in seseda po vsakih močnejših padavinah.

Organska gnojila niso samo gnoj in kompost

Osnovno načelo ekološke pridelave je, da z organskim gnojilom gnojimo tla, ne rastline. Zdrava, humozna prst potem čez leto skupaj z mikrobi nahrani naše rastline. gojimo samo z organskimi gnojili. Mnogi pod tem pojmom poznajo samo gnoj in kompost. Res je, da sta to še vedno najpogosteje uporabljani organski gnojili, nista pa edini. Organska gnojila so lahko tudi rastline, ki jih namerno posejemo in potem zadelamo v zemljo, rečemo jim za zeleni podor. Rastline lahko tudi namakamo določen čas v vodi in tako pridobimo močna tekoča organska gnojila. Z rastlinam, tako zelenimi kot posušenimi, tla tudi zastiramo, pozneje pa jih zadelamo v tla in jih s tem obogatimo. Seveda pri gnojenju z rastlinami ne smemo pozabiti na metuljnice. Z njimi prav na poseben način obogatimo tla, prerahljamo povoženo, pohojeno zemljo in jih seveda pognojimo. Zelo uporabno organsko gnojilo je tudi pepel.