Posted on

Veliko ljudi meni, da je ruščina zelo težek jezik ampak morate vedeti, da je ruski jezik eden izmed najpomembnejših jezikov na svetu. Ali se sprašujete zakaj? Ruski jezik je razvite že zelo dolgo časa, ki se se je ohranjal skozi leta ruščina je postala eden najpogostejših jezikov, ker ruščino govori preko 154 milijonov ljudi zato tudi pravimo, da je ruski jezik dobro razvit. Ruščina je tudi eden izmed najtežjih jezikov na svetu. Pri izboljšavi ruskega jezika lahko pomaga tečaj ruščine na katerega se lahko naroči kdor koli se želi naučiti govoriti Rusko.tečaj ruščine

Ruščina se med drugimi slovanskimi jeziki uvršča vzhodnoslovansko podskupino slovanskih jezikov. Ker pa je ruščina najbolj razširjen slovanski jezik ga lahko najdemo prav kjer koli želimo saj gre tudi veliko Slovencev na tečaj ruščine prav zaradi tega razloga, da bi lahko potovali tudi v kakšne druge slovanske države. Največ ljudi, ki želijo znati rusko delajo v parlamentu in zastopajo našo državo v drugih slovanskih parlamentih. Ljudje, ki se vpišejo na tečaj ruščine, imajo oprav posebne ure tudi z drugimi, ki se učijo ta jezik in namreč se morajo učiti tudi doma, ker kakor veste ruščina ni kar tako lahek jezik.

Za ruski jezik lahko zlahka rečemo, da je čuden jezik kajti v ruščini lahko neka beseda pomeni tudi več besed kar je tudi zelo čudno, ker pri nam v slovenščini pomeni ena beseda samo eno besedo in to je pri ruščini kar naredi jezik težji za izgovorjavo in tudi pisavo. Sam ruski jezik se je razvil iz starih slovanskih držav kot naprimer Jugoslavija, ki je bila samo ena država, ki je nato razpadla na več držav. Ruščina je eden izmed težkih jezikov tudi za pisanje kajti ruščina se piše v cirilici katera je star slovanski jezik, ki je tudi kar težaven.