Posted on

Kaj mi prinese študij na ekonomski fakulteti je vprašanje marsikaterega dijaka ob izbiri ter planiranju nadaljnjega šolanja in kasneje tudi dela ter življenja. S prenovo študijskih procesov, so naši študijski programi bolj primerljivi študijskim programom v tujini, prav tako pa se danes lažje prestopa med fakultetami tudi izven Slovenije. Ekonomska fakulteta je prav gotovo dobro izhodišče za začetek študija in kasnejše delovno izpopolnjevanje.

Ekonomska fakulteta, ki deluje v okviru Fakultete za pravne in poslovne vede je bila ustanovljena leta 2010 in predstavlja temelj ustanovitve Katoliške univerze. Ekonomska fakulteta vam v okviru svoje ponudbe omogoča študij na dodiplomskem, podiplomskem, magistrskem ter doktorskem študiju, prav tako pa dobro sodelujejo tudi v projektu ERAZMUS+, ter CEEPUS z namenom izpopolnjevanja poslovne angleščine ter povezovanja s svetovnimi katoliškimi univerzami.

Ekonomska fakulteta daje svojim študentom širok spekter znanj ne samo z poslovnega področja ampak tudi z področja katoliške morale, kar prinese dodaten spekter znanj in izkušenj. Študij na Fakulteti za pravne in poslovne vede je oblikovan po smernicah sodobnosti vsebin, uporabnosti znanj v praksi, etičnosti v delovanju ter zaposljivosti diplomantov. Vse pedagoške aktivnosti na fakulteti potekajo v majhnih skupinah saj se pri študentih spodbuja oblikovanje in izražanje lastnih mnenj

Za vsa vprašanja se lahko študentje obrnejo na referat za študijske zadeve, prav tako je na fakulteti knjižnica, ki je namenjena študentom za vsa študijska vprašanja. Izbira študija je korak v življenju kateremu je potrebno nameniti nekaj pozornosti, saj nas pretehtana izbira o študiju lahko dobro pripravi na vsakodnevne izzive, ki nas čakajo na delovnem področju ekonomska fakulteta je zagotovo dobra naložba ter izhodišče za našo prihodnost, saj s svojim naborom predavateljem pokrije širok spekter dodatnih znanj, ki so še kao pomembna za življenje. Vizija fakultete ja, biti prepoznaven tudi v mednarodnem katoliškem prostoru, prav tako pa tudi na znanstveno raziskovalnem področju.