1.    SLOVENSKI FORUM DONATORJEV


Krepitev trialoga: učinki družbeno odgovornih aktivnosti gospodarstva na nevladni sektor

 

27. oktober 2011, TR3, Ljubljana

Organizator: Združenje slovenskih ustanov - ZSU

Partnerji: Zveza društvenih organizacij Slovenije - ZDOS, Mreža zasebnih zavodov - SKUP in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO

V sodelovanju  in Slovensko-nemško gospodarsko zbornico AHK in fundacijo Imago Sloveniae

Medijski donator: Časnik Finance

Častni pokrovitelj konference: Zoran Janković, župan mesta Ljubljana

V Sloveniji se v poslovnem okolju vse bolj uveljavlja koncept družbene odgovornosti, način poslovanja, pri katerem podjetja skupaj z ostalimi deležniki vključujejo družbene, okoljske in trajnostne vidike razvoja (angažiranje podjetja na lokalni ravni, zagotavljanje delovnih mest, zdravja in varnosti na delovnem mestu, spoštovanje človekovih pravic in nediskriminacija, sodelovanje z nevladnim sektorjem pri kulturnem razvoju idr.). Družbena odgovornost postaja vse bolj uveljavljen del poslovne strategije, znotraj katere igra pomembno vlogo tudi donatorstvo.
Medtem ko donatorstvo za podjetje pomeni način poslovanja ter njegovo vpetost v družbo in povezavo z njo, pomeni za nevladno organizacijo predvsem prejemanje pomoči za uresničevanje njenega poslanstva.
Četudi lahko podjetja v obliki donacij neomejeno podpirajo dejavnosti nevladnih organizacij, pa je v Sloveniji področje donatorstva še precej neurejeno in nesistematično. Obdajajo ga mnoge zakonske in terminološke pomanjkljivosti: davčna zakonodaja ni dovolj stimulativna, ni kompaktne kulture donatorstva oziroma čvrste strategije na področju financiranja nevladnih organizacij iz gospodarskih virov. Celoten nevladni sektor v Sloveniji je med najmanj razvitimi v Evropi, največja ovira za nemoteno delovanje pa je prav njegova finančna nestabilnost, ki vpliva na vsa druga področja, od kadrovske zmogljivosti in tehnološke opremljenosti do organizacijske usposobljenosti in zmožnosti za opravljanje poslanstva. 
V Sloveniji se kot akutne kažejo potrebe po spremembah normativne ureditve delovanja nevladnega sektorja, po posodobitvi zakonodaje, zmanjševanju administrativnih ovir in podobno, kar bi pripomoglo k bolj pospešenemu razvoju celotnega nevladnega sektorja ter s tem tudi vzpostavitvi takšnega sistemskega okolja, kjer bodo zagotovljeni pogoji tudi za razvoj ustanov.
Tudi zato je Združenje slovenskih ustanov v jeseni 2010 oblikovalo pobudo za ustanovitev Slovenskega foruma donatorjev kot neodvisne mreže delodajalskih in drugih mrež, ki bodo povezovale gospodarske subjekte, donatorje, strokovne institucije in horizontalne mreže nevladnih organizacij.

Aktualne novice

 
 

IZŠLA JE NOVA ŠTEVLIKA SPLETNE REVIJE DANES TEMELJ JUTRI STEBER


20. mar. 2013 00:00:00 

Podarite 0,5% dohodnine. Nič vas ne stane.


14. jan. 2013 00:00:00

Zakaj podariti 0,5% dohodnine? Za več počitnic za otroke z manj priložnostmi. Za več paketov pomoči. Za več toplih obrokov za brezdomce. Za več kulturnih prireditev.Za več solidarnosti…

 

VEČNE DILEME OKROG REPREZENTATIVNOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN NJIHOVIH MREŽ


5. jun. 2012 00:00:00

Nataša Sukič

Debata o reprezentativnosti mrež nevladnih organizacij ni nova niti ni zgolj slovenska posebnost. Polemike v zvezi z reprezentativnostjo so se dodobra razvnele v zadnjih petnajstih letih, predvsem zaradi razvoja tako imenovane participatorne demokracije v procesih oblikovanja evropskih politik.

Evropska Komisija je že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja večkrat poskušala definirati pojem reprezentativnosti nevladnih organizacij, predvsem zaradi potrebe po bolj učinkovitem in strukturiranem civilnem dialogu.

Z nadaljevanjem ogleda te strani, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. Razumem in želim nadaljevati.